Image
Image

山西万辉制药有限公司147个产品目录

日期:2022-08-11 11:26:29

阅读:99


序号

药品名称

剂型

规格

批准文号

1        

 参苓白术散

 散剂(口服)

每袋装6g

 国药准字Z15020611

2        

藿香正气丸

丸剂(浓缩丸)

每8丸相当于原生药3g

国药准字Z14020922

3        

参梅养胃颗粒

颗粒剂

每袋装16g

国药准字Z14021531

4        

复方枇杷止咳颗粒

颗粒剂

每袋装10g

国药准字Z14021532

5        

三七伤药片

片剂

--

国药准字Z14021456

6        

心脑康胶囊

胶囊剂

每粒装0.25g

国药准字Z14021458

7        

妇科调经片

片剂

--

国药准字Z14021455

8        

乳宁片

片剂

--

国药准字Z14020851

9        

石淋通颗粒

颗粒剂

每袋装15g

国药准字Z14021457

10      

益视颗粒

颗粒剂

每袋装15g

国药准字Z14020852

11      

脂降宁片

片剂

--

国药准字Z14020853

12      

板蓝根颗粒

颗粒剂

每袋装10g

国药准字Z14020847

13      

板蓝根片

片剂

---

国药准字Z14020848

14      

脑灵素胶囊

胶囊剂

每粒装0.35g

国药准字Z14020849

15      

金匮肾气丸

丸剂(水蜜丸)

每袋装5g

 国药准字Z15020621

16      

藿香正气丸

丸剂(水蜜丸)

每袋装6g

国药准字Z20027330

17      

桂枝茯苓丸

丸剂(水蜜丸)

每袋装4g

国药准字Z20093403

18      

人参健脾丸

丸剂(水蜜丸)

每袋装8g

国药准字Z20123095

19      

六味地黄丸

丸剂(水蜜丸)

每袋装6g

国药准字Z20133014

20      

槐角丸

丸剂(水蜜丸)

每袋装6g

 国药准字Z15020587

21      

橘红丸

丸剂(水蜜丸)

每袋装7.2g

 国药准字Z15021132

22      

天麻丸

丸剂(水蜜丸)

每袋装6g

 国药准字Z15020590

23      

银翘*丸

丸剂(水蜜丸)

每袋装6g

 国药准字Z15021130

24      

女金丸

丸剂(水蜜丸)

每袋装5g

 国药准字Z15021121

25      

人参养荣丸

丸剂(水蜜丸)

每袋装6g

 国药准字Z15021123

26      

舒肝丸

丸剂(水蜜丸)

每袋装4g

 国药准字Z15020589

27      

朱砂*丸

丸剂(水蜜丸)

每袋装6g

 国药准字Z15021131

28      

附子理中丸

丸剂(水蜜丸)

每袋装6g

国药准字Z14020912

29      

六味地黄丸

丸剂(水蜜丸)

每袋装6g

国药准字Z14020914

30      

明目地黄丸

丸剂(水蜜丸)

每袋装6g

国药准字Z14020916

31      

十全大补丸

丸剂(水蜜丸)

每袋装6g

国药准字Z14020917

32      

天王补心丸

丸剂(水蜜丸)

每袋装6g

国药准字Z14020918

33      

知柏地黄丸

丸剂(水蜜丸)

每袋装6g

国药准字Z14020920

34      

柏子养心丸

丸剂(水蜜丸)

每袋装6g

国药准字Z14020910

35      

杞菊地黄丸

丸剂(水蜜丸)

每袋装6g

国药准字Z14021777

36      

龙胆泻肝丸

丸剂(水丸)

每袋装6g

国药准字Z14020419

37      

木香顺气丸

丸剂(水丸)

每袋装6g

国药准字Z14020420

38      

清胃黄连丸

丸剂(水丸)

每袋装9g

国药准字Z14020066

39      

香砂养胃丸

丸剂(水丸)

每袋装6g

国药准字Z14020432

40      

四消丸

丸剂(水丸)

每袋装6g

国药准字Z14020873

41      

藿香正气丸

丸剂(水丸)

每袋装6g

国药准字Z20027331

42      

六味地黄丸

丸剂(水丸)

每袋装5g

国药准字Z20093236

43      

保和丸

丸剂(水丸)

每袋装6g

国药准字Z20123087

44      

六合定中丸

丸剂(水丸)

每袋装6g

 国药准字Z15020570

45      

开胸顺气丸

丸剂(水丸)

每袋装9g

国药准字Z14021345

46      

*

丸剂(水丸)

每袋装6g

国药准字Z14021522

47      

补中*丸

丸剂(水丸)

每袋装6g

国药准字Z14020911

48      

防风通圣丸

丸剂(水丸)

每袋装6g

国药准字Z14021158

49      

保和丸

丸剂(水丸)

每袋装6g

国药准字Z14021121

50      

龙胆泻肝丸

丸剂(水丸)

每袋装6g

国药准字Z14021634

51      

舒肝健胃丸

丸剂(水丸)

每袋装6g

国药准字Z14021650

52      

木香顺气丸

丸剂(水丸)

每袋装6g

国药准字Z14021163

53      

丁蔻理中丸

丸剂(水丸)

每袋装6g

国药准字Z14021360

54      

清胃黄连丸

丸剂(水丸)

每袋装9g

国药准字Z14021366

55      

四消丸

丸剂(水丸)

每袋装6g

国药准字Z14021367

56      

香砂养胃丸

丸剂(水丸)

每袋装9g

国药准字Z14021651

57      

黄连双清丸

丸剂(水丸)

每袋装6g

国药准字Z20025909

58      

桂枝茯苓丸

丸剂(大蜜丸)

每丸重6g

国药准字Z14020065

59      

天王补心丸

丸剂(大蜜丸)

每丸重9g

国药准字Z14020422

60      

银翘*丸

丸剂(大蜜丸)

每丸重9g

国药准字Z14020423

61      

杞菊地黄丸

丸剂(大蜜丸)

每丸重9g

国药准字Z14020424

62      

保和丸

丸剂(大蜜丸)

每丸重9g

国药准字Z14020430

63      

人参健脾丸

丸剂(大蜜丸)

每丸重6g

国药准字Z14020431

64      

十全大补丸

丸剂(大蜜丸)

每丸重9g

国药准字Z14020421

65      

生化丸

丸剂(大蜜丸)

每丸重9g

国药准字Z14020437

66      

补中*丸

丸剂(大蜜丸)

每丸重9g

国药准字Z14020413

67      

大山楂丸

丸剂(大蜜丸)

每丸重9g

国药准字Z14020414

68      

附子理中丸

丸剂(大蜜丸)

每丸重9g

国药准字Z14020415

69      

归脾丸

丸剂(大蜜丸)

每丸重9g

国药准字Z14020416

70      

桂附地黄丸

丸剂(大蜜丸)

每丸重9g

国药准字Z14020417

71      

六味地黄丸

丸剂(大蜜丸)

每丸重9g

国药准字Z14020418

72      

藿香正气丸

丸剂(大蜜丸)

每丸重9g

国药准字Z20027265

73      

补中*丸

丸剂(大蜜丸)

每丸重9g

国药准字Z14021359

74      

女金丸

丸剂(大蜜丸)

每丸重9g

国药准字Z14021364

75      

脾肾两助丸

丸剂(大蜜丸)

每丸重9g

国药准字Z14021365

76      

天王补心丸

丸剂(大蜜丸)

每丸重9g

国药准字Z14021368

77      

参苓健脾丸

丸剂(大蜜丸)

每丸重9g

国药准字Z14021342

78      

健脾丸

丸剂(大蜜丸)

每丸重9g

国药准字Z14021344

79      

理中丸

丸剂(大蜜丸)

每丸重9g

国药准字Z14021346

80      

人参归脾丸

丸剂(大蜜丸)

每丸重9g

国药准字Z14021348

81      

十全大补丸

丸剂(大蜜丸)

每丸重9g

国药准字Z14021349

82      

银翘*丸

丸剂(大蜜丸)

每丸重9g

国药准字Z14021351

83      

朱砂*丸

丸剂(大蜜丸)

每丸重9g

国药准字Z14021352

84      

保和丸

丸剂(大蜜丸)

每丸重9g

国药准字Z14021155

85      

大山楂丸

丸剂(大蜜丸)

每丸重9g

国药准字Z14021157

86      

杞菊地黄丸

丸剂(大蜜丸)

每丸重9g

国药准字Z14021371

87      

归脾丸

丸剂(大蜜丸)

每丸重9g

国药准字Z20025939

88      

*

丸剂(大蜜丸)

每丸重9g

国药准字Z14021126

89      

附子理中丸

丸剂(大蜜丸)

每丸重9g

国药准字Z14021159

90      

羚翘*丸

丸剂(大蜜丸)

每丸重9g

国药准字Z14021160

91      

六味地黄丸

丸剂(大蜜丸)

每丸重9g

国药准字Z14021161

92      

明目地黄丸

丸剂(大蜜丸)

每丸重9g

国药准字Z14021162

93      

上清丸

丸剂(大蜜丸)

每丸重9g

国药准字Z14021165

94      

生化丸

丸剂(大蜜丸)

每丸重9g

国药准字Z14021166

95      

柏子养心丸

丸剂(大蜜丸)

每丸重9g

国药准字Z14021358

96      

知柏地黄丸

丸剂(大蜜丸)

每丸重9g

国药准字Z14021168

97      

清胃黄连丸

丸剂(大蜜丸)

每丸重9g

国药准字Z14021124

98      

山楂调中丸

丸剂(大蜜丸)

每丸重6g

国药准字Z14021164

99      

舒肝和胃丸

丸剂(大蜜丸)

每丸重6g

国药准字Z14021167

100   

龙胆泻肝丸

丸剂(大蜜丸)

每丸重6g

国药准字Z14021123

101   

桂枝茯苓丸

丸剂(大蜜丸)

每丸重6g

国药准字Z14021361

102   

牛黄上清丸

丸剂(大蜜丸)

每丸重6g

国药准字Z14021363

103   

黄连上清丸

丸剂(大蜜丸)

每丸重6g

国药准字Z14021343

104   

清眩丸

丸剂(大蜜丸)

每丸重6g

国药准字Z14021347

105   

橘红丸

丸剂(大蜜丸)

每丸重6g

国药准字Z14021353

106   

银翘*丸

丸剂(大蜜丸)

每丸重3g

国药准字Z14021125

107   

牛黄*丸

丸剂(大蜜丸)

每丸重3g

国药准字Z14021362

108   

小儿参术健脾丸

丸剂(大蜜丸)

每丸重3g

国药准字Z14021369

109   

止嗽青果丸

丸剂(大蜜丸)

每丸重3g

国药准字Z14021370

110   

小活络丸

丸剂(大蜜丸)

每丸重3g

国药准字Z14021350

111   

人工牛黄甲硝唑胶囊

胶囊剂

硝唑0.2g,人工牛黄5mg

国药准字H14023334

112   

阿司匹林肠溶片

片剂(肠溶)

250mg

国药准字H14023241

113   

诺氟沙星胶囊

胶囊剂

0.1g

国药准字H14022546

114   

维生素C片

片剂

250mg

国药准字H14022549

115   

甲硝唑片

片剂

0.2g

国药准字H14021029

116   

红霉素肠溶片

片剂(肠溶)

0.125g(12.5万单位)

国药准字H14022545

117   

维生素B1

片剂

10mg

国药准字H14021009

118   

维生素B2

片剂

5mg

国药准字H14021010

119   

维生素B6

片剂

10mg

国药准字H14021011

120     

维生素C

片剂

0.1g

国药准字H14021012

121     

安乃近片

片剂

0.5g

国药准字H14021004

122     

*片

片剂

2.5mg

国药准字H14021005

123     

复方磺胺甲噁唑片

片剂

磺胺甲噁唑0.4g,甲氧苄啶80mg

国药准字H14021006

124     

氯霉素片

片剂

0.25g

国药准字H14021007

125     

西咪替丁片

片剂

0.2g

国药准字H14021013

126     

盐酸雷尼替丁胶囊

胶囊剂

0.15g

国药准字H14021014

127     

盐酸小檗碱片

片剂

0.1g

国药准字H14021015

128     

萘普生片

片剂

0.1g

国药准字H14021016

129     

硫酸庆大霉素颗粒

颗粒剂

10mg(1万单位)

国药准字H14021018

130     

硫酸庆大霉素片

片剂

40mg(4万单位)

国药准字H14021019

131     

马来酸氯苯那敏片

片剂

4mg

国药准字H14021020

132     

氨咖黄敏胶囊

胶囊剂

对乙酰氨基酚0.25g,咖啡因15mg,马来酸氯苯那敏1mg,人工牛黄10mg

国药准字H14023329

133     

氯芬黄敏片

片剂

双氯芬酸钠15mg,人工牛黄15mg,马来酸氯苯那敏2.5mg

国药准字H14023330

134     

吡拉西坦片

片剂

0.4g

国药准字H14021047

135     

去痛片

片剂

复方

国药准字H14021030

136     

四环素片

片剂

0.25g25万单位)

国药准字H14021031

137     

土霉素片

片剂

0.25g25万单位)

国药准字H14021042

138     

维生素C

片剂

50mg

国药准字H14021043

139     

乙酰螺旋霉素片

片剂

0.1g10万单位)

国药准字H14021044

140     

异烟肼片

片剂

0.1g

国药准字H14021045

141     

呋喃唑酮片

片剂

0.1g

国药准字H14021046

142     

牡蛎碳酸钙胶囊

胶囊剂

0.1g(按Ca计)

国药准字H14023331

143     

牡蛎碳酸钙颗粒

颗粒剂

50mg(按Ca计)

国药准字H14023332

144     

颠茄磺苄啶片

片剂

磺胺甲噁唑0.4g,甲氧苄啶80mg,颠茄流浸膏8mg

国药准字H14023333

145     

小儿复方磺胺甲噁唑颗粒

颗粒剂

磺胺甲噁唑0.1g,甲氧苄啶20mg

国药准字H14023336

146     

三合钙咀嚼片

片剂(咀嚼)

乳酸钙50mg,葡萄糖酸钙50mg,磷酸氢钙50mg

国药准字H14023335

147     

复方茶碱*片

片剂

茶碱25mg,咖啡因15mg,可可碱25mg,盐酸*10mg,颠茄浸膏粉2mg

国药准字H14023648

版权所有:山西万辉制药有限公司  备案号:晋ICP备16010740号-1